خدمات فنآورط اطلاعات هواشناسی همدان

سامانه مشاهده وضعیت اینترنت کارکنان
سامانه ثبت تردد کارکنان
پورتال فیش حقوقی
سیستم فیش حقوقی آنلاین
پورتال نظام پیشنهادات
سامانه ویژه نظام جامع پیشنهادات و تکریم ارباب رجوع
سامانه فضای اشتراکی هواشناسی همدان
ويژه مانيتورينگ و دريافت گزارشات سينوپ و متار ايستگاه ها در روش سنتي
ویژه مانیتورینگ و دریافت دیتای انواع وب سرویس های فعال سازمان
ويژه ارسال ديتاي لازم به برج مراقبت فرودگاه
نرم افزار نمایش اطلاعات ایستگاه های خودکار از وب سرویس سازمان نسخه ایستگاهی
وبلاگ اطلاعات فنآوری اطلاعات اداره فاوا